2014. május 20., kedd

A Gácsi utca - III. rész

A tüzérségi laktanya épületei

A kaszárnyák épületeit Adler Károly, építész tervei alapján az 1903-1905-ös években építették fel a város által finanszírozott kb. 1 300 000 korona költséggel. Területe a mai J. Fándly (egykor Legionárska ul.), Jánosík (egykor Chalupkova), Duklai Hősök (egykor Marxova) és a Gácsi utca által bezárt területen volt. A katonaság a kaszárnyák használatáért – beleértve a gyalogsági kaszárnyákat is – bérleti díjat fizetett, ami a városi költségvetés bevételi oldalának egyik legnagyobb tételét jelentette.


Teljes területe 14 katasztrális hold, teljes értéke 2335600 korona volt. 1910-ben közel 1500 katona szolgált benne. Az épületek közül a legszebb az ízlésesen díszített főkapu és hivatalnoki épület volt, amit a Timrava gimnázium környezetének rendezésekor bontottak le 1980 körül.


Az építkezésről így számolt be a helyi sajtó: „…Az épületek számának és alapformáinak meghatározásánál egy ujjászervezett hadosztály tüzérezred részére szükséges helyiségek méretei vétettek fel alapul, amelyek a következő épületek felépítését tették szükségessé: Egy 1 emeletes kapuépület, egy egyemeletes tiszti épület, egy 1 emeletes altiszti lakóépület, hat ütegistálló, két törzsistálló, egy nagy fedett lovarda, két ágyú és szerkocsiszín, egy patkoló kovácsműhely, egy istálló a gyanús egy a beteg és a remonda lovak számára, két egyemeletes raktárépület, végül a melléképületek. 


A kaszárnya telkére érve elsőnek találjuk a kapuépületet, mely a legcsinosabb kivitelben készül, közepén kupolás előcsarnokkal és oldalt kiugró szárnyakkal. Az előcsarnokból jobbra az ügyeletes tiszthez, onnan a pénztárhelyiségbe, majd pedig az élelmiszerraktárba jutunk. A másik szárnyon talál elhelyezést az őrszoba, 10 egy személyre szolgáló, egy közös, egy altiszti és egy hadapródok számára szolgáló börtön. A jobbszárny emeleti részén egy altiszti lakás foglal helyet. A kapuépülettől jobbra a tiszti épületbe jutunk. A nagy és díszes közös étkezőtermen kívül itt van a vívó és tornaterem, a hadapródok szobái és az irodahelyiségek. A kapuépülettől balra van az altiszti lakóépület 11 altiszti lakással, egyszerű kivitelben.
 


A tiszti és altiszti épületek mögött egy-egy legénységi lakóépület talál elhelyezést, majd az ezekhez tartozó 2-2 ütegistálló után ismét két legénységi épülethez jutunk. […] A konyhák, raktárak és egyéb mellékhelyiségek süllyesztett mély földszintben találnak elhelyezést. Az épület alakja hosszszárny, kis kiugró risalitokkal.
 


A legénységi lakóépületek mögött fekvő ütegistállók jellemző vonása, hogy azok u.n. harántistálók, t.i. a berendezésük olyan, hogy a lovak nem a két hosszú, hanem a két rövidebb falnak vannak szembeállítva. […] A facementtel fedett istálló közepén emelkedik ki a takarmányraktárul szolgáló magas padlástér bádogtetőzettel. A törzsistálló, továbbá a gyanús beteg és mondalovak istállója, hasonlóak az ütegistállókhoz, csakhogy kisebb méretűek.
 


Az épületcsoport egyik kiemelkedő része a telektömb északi oldalának közepén fekvő 60 m hosszú és 22.5 m széles fedett lovarda nagy előcsarnokkal, gallerival, istálókkal és mellékhelyiségekkel.
A patkoló kovácsműhely a telek északnyugati részén talál elhelyezést két kovácsoló és nyolcz patkolóhelylyel. Lószerszámok és felszerelési készlet elhelyezésére szolgálnak a raktárépületek, melyek teljesen elkülönítve a fedett lovarda jobb oldalán vannak.
 


Az ágyúszínek mindegyike három üteg számára szükséges ágyuk és szekerek helyéül szolgál és a hátsó legénységi épületekkel egy vonalban talál elhelyezést.
 


A nyílt lovardák, a sorakozótér és a tornatér szintén a telek határvonalán belül esik. Az egyes épületek egymással való összeköttetésére szolgálnak a makadamírozott kocsi és a terméskővel kiburkolt gyalogutak. Az épületek közt szabadon maradó részek begyepesíttetnek és fákkal ültetnek be…”


Az eredetileg Ferenc Józsefről elnevezett kaszárnyát 1919-ig a 16. ágyúezred, a háború utána a csehszlovák tüzérség, 1938-44 között pedig a Horthy-hadsereg használta.


A kaszárnyák alatt a Gácsi és B. Nemcová utca közötti területen kialakított utcákban a hivatalnokok villaszerű lakásai épültek fel. A város 1944-es bombázásakor az épületek jelentős része megsérült. Részben kijavítva azokat, iskolákat (Timrava gimnázium, alapiskolák, tanonciskolák) nyitottak meg bennük, ill. a területen felépített épületekben.

(Szöveg és fotók: Puntigán József. A képekre kattintva azok nagyobb méretben nyílnak.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése