2013. október 31., csütörtök

Színházi archívum 2

Újabb "történelmi emlékek" következnek, most a Szaltó mortále című darab műsorfüzetének néhány oldalát szeretném itt bemutatni, sajnos eléggé megfakult rajta a tinta, de azért olvasható.

Az előlap. Kicsit kopott, koszos - de a miénk :-)

Néhány szó a darabról
Szereposztás és stáblista


Néhány szó a csapatról
És a műsorfüzet hátoldala
Kihagytam néhány közbülső oldalt, melyeken Garai Gábor Artisták című verse (alig) olvasható, valamint néhány gondolat a darabról. Azt hiszem a lényeg a fenti képeken rajta van. (A képekre kattintva azok nagyobb méretben nyílnak).

A Hol volt, hol nem volt sorozat cikkeihez a Kármán József Színház mostani vezetője Csák Pista is megírta megjegyzéseit, érdemes azokhoz is visszalapozni. Illetve lánya, Csák Évike is reagált, aki akkor még kislány volt, és törött karral is fellépett, sőt a ketreceken is egyensúlyozott. Ígértem neki fotót is erről, íme: 

Csák Évi és Leszák József - Miri bácsi
Ennyi a mai betekintés az 1990-es év színházi archívumába, szombaton jön Erdélyi Attila cikke az Elefántemberről. Jó nosztalgiázást!

2013. október 30., szerda

Könyvajánló 4

E héten a losonci Phoenix Könyvesbolt és Antikvárium egy nagyon érdekes könyvre szeretné felhívni a figyelmet, mely a táplálkozás és pszichológiai zavarok közötti összefüggéssel foglalkozik.


Dr. Natasha Campbell-McBride 

Gap-szindróma - Az emésztés és a pszichológia kapcsolata

Bővített kiadás
Reneszánsz Könyvkiadó, 2013


Dr. Natasha Campbell-McBride neurológus, második szakdiplomáját táplálkozástudományból szerezte Angliában. Kisfiáról 3 éves korában állapították meg, hogy autista. Mivel az akkori hagyományos orvostudomány nem látott reményt fia állapotának javítására, nem adta fel, hanem saját maga kezdte el kutatni a különböző gyógyítási módszereket. Miután kisfiát kigyógyította az autizmusból, visszatért az orvosi pályára és 1998-ban megalapította, az azóta világhírűvé vált Cambridge Táplálkozástudományi Klinikát. Táplálkozási alapokra helyezte a gyógyítást és speciális táplálkozási programjával jelentős eredményeket ér el a viselkedés és tanulási zavarokkal, illetve emésztési és immunrendszeri problémákkal küzdő gyerekek és felnőttek állapotának javításában.

Saját kutatásai eredményeire épített meggyőződése, hogy a tanulási zavarok közvetlen és kimutatható kapcsolatban állnak az emésztőrendszer állapotával és az elfogyasztott ételek és italok összetételével. Több éves klinikai és személyes tapasztalatait 2004-ben foglalta össze közérthető kézikönyv formában, ami azóta Nagy-Britanniában 12 kiadást élt meg és 6 más nyelv után most végre magyarul is megjelent.

A szerző rendkívül jól elmagyarázza, hogyan működik az emésztőrendszer és hogyan tesszük tönkre azt a különböző ételekkel és életmódunkkal. Mindez hogyan öröklődhet tovább a következő generációkra. Ismerteti azt is, hogy a különböző betegségek és állapotok hogyan és miért alakulnak ki és elmagyarázza, hogyan gyógyíthatjuk meg az emésztőrendszerünket és hogyan javíthatjuk természetes módon az immunrendszerünket és általános egészségi állapotunkat.

Ezt a könyvet MINDENKINEK el kell olvasnia, aki szem előtt tartja és meg akarja őrizni egészségét. Fontos olvasnivaló minden szülő számára, gyermeke egészségi állapotától függetlenül, különös tekintettel arra, hogy a mai világunk milyen elképesztően egészségtelen étrendet követ.

dr. Dietz Judit, Reneszánsz Kiadó

A könyv a losonci Phoenix Könyvesbolt és Antikváriumban megvásárolható, ára: 12,30 €

2013. október 29., kedd

Kubinyi tér – katolikus templom

A templom 1760-ban épült fel a kékkői Balassa Pál, földbirtokos anyagi támogatásával. Mai alakját az 1792-es bővítésekor nyerte el, Szűz Mária látogatásának tiszteletére szentelték fel. 1849. augusztus 9-én tűzvész áldozata lett, 1850-ben építették újjá.

Egyhajós épület, utólagosan hozzáépített sekrestyével és főbejárata felett toronnyal, melynek magassága a kereszttel együtt 38,6 m. Az első harangját 1873 körül a losonci harangöntő műhelyében Benjamin Stephanides készítette, a másodikat 1822 körül Michael Heidenberger. Tornyát 1924-ben fejezték be.

Mai belsejét 1894-es restaurálásakor nyerte el. A festési munkálatokat Ádám Gyula, festő végezte. A nagy, a két kis valamint az akkor felállított negyedik Jézus szent szívéhez címzett oltárt, a fő oltár két oldalán felállított Szt. László és Szt. István szobrát valamint a szószéket Komáromy László, rákospalotai oltárépítő és aranyozó készítette el a rozsnyói püspök által jóváhagyott tervek szerint.
 

A munkálatok befejezésével a templom belseje az alábbi módon alakult át: „A templom első boltozatának négy szögletében jobb oldalon a négy egyháztudor: sz. Ambrus milánói püspök méhkas jelvényével, sz. Jeromos a szentírás fordításán elmélkedve. Balról sz. Ágoston hippói püspök a szeretettől lángoló szív jelvényével és aranyszájú sz. János konstantinápolyi püspök. A második boltozaton jobbról a nagylelkű Maecenás védőszentje limai sz. Róza domokosrendi apácza öltönyében és sz. Imre herczeg, balról sz. József és árpádházi sz. Erzsébet. A szentély menyezetének közepén Szűz Mária, a négy szögletben a négy evangélista Máté, Márk, Lukács és János. Ugyancsak a szentélyben van a gr. Cebrián padja fölött a családi czímer. A főoltár mögött sz. László és sz. István magyar királyok impozáns szobrai vannak. A mellékoltárok képein úgy sz. István, mint nepomuki sz. János sikerülten vannak átfestve. A bemenettől jobbra egy új, „Jézus szent szíve” nevű oltár is emeltetett. Nagyban emeli a templom belső felszerelését ama díszes csillár is, mely a templom közepéről függ alá, a melyhez hasonló még székesegyházban is ritkán található. A gyertyákat 500 legfinomabb kristály prizma veszi körül.”


 A belsejében megújult templomot 1894. november 27-én dr. Valihora János, helyi esperes, plébános, Fábián Ferencz rozsnyói kanonok és Marsó Géza, rozsnyói kanonok-főtanfelügyelő s számos vendég jelenlétében dr. Volafka Nándor, debreceni püspök szentelte fel. Szószéke újklasszicista stílusú a 19. sz. második feléből. Fő oltárának közepén Sz. Mária látogatását ábrázoló kép van, amelyet 1957-ben Szabó Gyula, festőművész restaurált. 1944 novemberében a nyilasok parancsára elvitték a három harangja egyikét.
Belsejének teljes restaurálására az ezredfordulón került sor. A munkálatokat lengyel szakemberek végezték. Tornyának hibáit 2009 nyarán javították ki.


A főoltár bal oldalán Szt. István, jobb oldalán Szt. László szobra áll. A templom bal és jobb oldali falán a keresztút 12 állomását jelképező képek felirata magyar és szlovák nyelvű. A templom főbejárata felett egy latin nyelvű emléktábla látható, amelyben a legutóbb már ismertetett szöveg olvasható
1894. július 6-án ebben a templomban esküdött örök hűséget egymásnak Hubay Jenő, világhírű zeneszerző és Czebrián Róza. Utóbbi a Szalatnyán élő gróf Czebrián László leánya, aki három évvel korábban nem engedélyezte leánya és Hubay Jenő házasságát. Róza azonban kitartott szerelme mellett, s rendkívüli hűséggel odaadással megvárta, a amíg nagykorú lesz, s szabadon dönthetett.


Olvassunk bele az esküvői tudósításba: „Ahogy éveken át tervezték úgy lett. Róza születése napján volt a menyegző napja… életet és boldogságot adó, ragyogással teli napsugaras reggelen. A természet is, mintha ünneplőbe öltözött volna, szinte mosolygott é örült ennek a napnak.
A losonci szép templom is díszt öltött. Az oltárt jobbról-balról dús fenyőgallyak keretezték, az oltáron liliom pompázott sűrű váza-sorokban, előtte az imazsámolyon perzsaszőnyeg, néhány karosszék a kevés nászvendégnek. A templom már fél hétkor zsúfolva volt losonciakkal. Hét órakor vonult be a nászmenet, mely csak néhány párból állott. A menyasszonyt bátyja, gróf Cebrián István huszárhadnagy vezette, még Mária nővére Hubay Jenő karján követte. A menyasszony esküvői tanuja Rudi bácsi volt, „der Kavalierbauer”, Schaffgotsch gróf, Hubayné a budapesti román főkonzul, Cantauzene herczeg. A menetet a menyasszony apja zárta be Cantauzene herczegnővel és Schaffgotsch gróf, Révay Gizella nagynénivel.
A mise után gordonkaszólók hangzottak el, Liszt és Spohr kompozíciók, azután kezdődött az ünnepélyes esketési szertartás. Mikor a pap az örök szavakat mondta, a vőlegény halotthalvány volt. A menyasszony arca viszont sugárzott. Boldogságérzetétől eltelten, felemelt fővel állt az oltár előtt. Egyesegyedül a maga erejéből küzdötte ki magának földi üdvösségét, esküvőjének napját…”.


(Szöveg és fotók: P. J. A képekre kattintva azok nagyobb méretben nyílnak.)

2013. október 28., hétfő

Színházi archívum

Felbuzdulva Erdélyi Attila írásainak sikerén arra gondoltam, hogy illő lenne feltüntetni itt a darabok szereposztását, ill. plakátját, műsorfüzetét. Igen ám, de ez nem olyan egyszerű! Mivel a Kármán József Színháznak nincs szépen rendezett archívuma, így vadászni kell a dolgokat. Attila ugyan becsületesen eltette és megőrizte az egyes darabokhoz fűződő „nyomtatványokat”, nála sem található meg minden. Így vadászok, szervezek, szkennelek majd közzéteszem.
Ma a történelmi első, a Fanni hagyományai plakátja a szereposztással:


(Csak csendben jegyzem meg, hogy az előző színházi cikkekhez többen hozzászóltak, ha valakit esetleg érdekel…)

2013. október 27., vasárnap

Programajánló okt. 28 – nov. 3.

Amilyen gazdag volt az elmúlt hét kulturális programokban, bizony e hétre alig jut valami. Mondjuk érthető is, ilyenkor a temetőlátogatások idején az emberek mással vannak elfoglalva. (Ezúton is kérek mindenkit, hogy aki bármilyen érdekes programról tud, azt jelezze).

Október 29-én, kedden 14.30 órai kezdettel a Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társasága megalakulásának 20. évfordulója alkalmából a losonci Szabó Gyula Emlékházban valósul meg a Múzeumi Szalon elnevezésű rendezvény. A vendégszékben Kubička Kucsera Klára, Szabó Kinga, Dolán György, Lipcsey György, Kopócs Tibor ül majd, beszélgetőtársuk Miklósi Péter lesz. 

Szintén kedden, 18:00 órakor a B. S. Timrava Színházban tekinthető meg a losonci DOS Timrava szlovák nyelvű előadása, O. Šulaj: Gazdova krv címmel, rendezője Szabó Árpád.

Aki inkább a Halloweent részesíti előnyben, az október 31-én, csütörtökön menjen 18.30-ra a losonci piac épületébe (amit nagyképűen nevezhetünk Vásárcsarnoknak is), mert ott a város szervezésében a második Halloween partyt rendezik éppen, sok zenével a résztvevőktől pedig az alkalomhoz illő, kellően ijesztő kosztümöket várnak. 

Ne felejtsétek a játékot, és ha kedvetek van, csatlakozzatok a blog újdonsült facebook oldalához.

Mindenkinek kellemes hetet kívánok!

2013. október 26., szombat

Hol volt, hol nem volt… 2

„ A halálugrás”  -  Szaltó Mortále

1989 őszén a Scorpions „Wind of change” című slágerével egyetemben hozzánk is beköszöntött a változás szele… mármint az országba… Az emberek óriási reményeket fűztek az „új rezsimhez” (a magyarokat is beleértve), s hogy ez végül jól sült-e el, vagy sem – azt mindenki eldöntheti utólag. Részemről talán csak annyi, hogy szerintem a legnagyobb eredmény a megnyíló határok és a szabad utazás… a többi majd kialakul… kb.100-150 év múlva… De hagyjuk a politikát.
Ami a csoportot illeti: több személyi változás történt, pár diák elment fősulira, mások nem tudták vállalni a további szereplést, ám néhány új emberke is csatlakozott az „elhivatott” társasághoz, pl. Lakatos Feri, továbbá a „valamikori” híres bonviván Leszák bácsi (R.I.P), valamint Csák Pista, aki azután hosszú időre meghatározó személlyé vált, s nem utolsósorban akkor még két „piciny gyermeke” Pisti és Évi…

Gerő Ervin, Csank Andrea, ifj. Csák István, B. Vámos Anikó, Csák Éva, Tóth István
 Az első rendezőnk Horváth Lajos sajnos nem tudta vállalni a további munkát, így új rendezőt kellett „hajkurásznunk”. Meg is találtuk Szabó Árpi személyében, aki a Járási Népművelési Osztály szakelőadója volt,  „színházimádó”, amatőr színész és rendező, az egykori helyi szlovák csoportnál.
Ő, mint klasszikus losonci, egyúttal elszánt lokálpatriótaként „vette a lapot”.  Ismerte a színkört, és az ő ajánlására választottuk ki végül H. Barta Lajos: „Szaltó mortále (A halálugrás)” c. színművét.  A darab vígjáték, egy volt világsztár akrobatát megbíznak egy „lepusztult” cirkusz vezetésével, hogy tegyen rendet abban a „kuplerájban”. Az egész végül szélmalomharcnak tűnik…


Szabó Árpád (rendező), Ocsko Péter, Tóth István
A cirkuszban megtalálható az akkori – régi és új – társadalom minden tagja, a besúgótól a seggnyalón át a prostiig. Jellemző volt ez akkor (ahogy most is!) a cseh-szlovák és a többi posztszoci országra is. Benyomtunk az előadásba egy-két aktualitást is, de a lényeg végül egy teljesen új rendezési stílus  lett.
A díszletet nagyáruházi konténerek alkották, amelyeket kerekeken mozgatva multifunkcionálisan használtunk: volt abból asztal, szekrény, mosdó, WC, stb. Az egész darab dinamikus lett, ráadásul belekerült két saját dallam is (Gordos Laci szerzeményei, R.I.P.), ami egy picit „feldobta” a reális sztorit… 

Csák Istvánné - Etus, Leszák József
A bemutató 1990 áprilisában volt. Magát a darabot hússzor játszottuk, főleg járásunkban, de eljutottunk az „Óhazába” is, Salgótarjánba – a Kohász Művház színpadán picit stiklis volt a dolog, mivel enyhén lejtett a színpad, s így a fránya ketrecek csak nem akartak megállni a helyükön, – valamint Balassagyarmatra is.  Ezúttal „siker koronázta” a fellépésünket Komáromban a Jókai napokon: elvittük a felnőtt színjátszó kategóriában a Nagydíjat, a legjobb férfialakítás díját (Leszák József), és a legjobb díszlet és kosztüm díját. Júniusban „elküldtek” bennünket Nagysurányba (!) a XVI. Divadelné Šurany nevű „C kategóriás” színjátszó csoportok országos fesztiváljára, ahol – láss csodát – tök szlovák környezetben a szlovák zsűri megdicsért… Mondjuk reggel nyolckor játszottunk, és „behoztak” az előadásra egy autóbusznyi érsekújvári gimistát...

Csák István, Tóth István, Mede Tibor, Rákos József
Tóth Pista – a cirkuszigazgató szerepében – különdíjat kapott a Csemadok KB-tól.
Decemberben az „Alföld Ifjúsági Színpad” meghívására Debrecenben szerepeltünk, amely kirándulás a fűtetlen teherautókban szintén megért egy misét, de ezt most nem fogom részletezni...
Ami a Szaltót illeti, szerintem a „legabszurdabb” fellépésünk Ragyolcon volt, valamikor nyár folyamán, amikor rettentő vihar söpört végig járásunkon. Megérkeztünk a helyszínre, ahol mindenütt állt a víz, a művház beázott, áram sehol, nekünk meg játszanunk kellett. Nos, elérkezett az improvizáció pillanata: az élelmiszerüzlet és a kocsma közös lépcsőjén volt a színpadunk… az áramot a két reflektorhoz és a magnóhoz a díszletet szállító Avia akkumulátora biztosította, én meg vagy két jelenetben – kötélhágcsó híján – az egyik esőcsatornán másztam fel a lengőtrapézt „helyettesítő” lapos háztetőre, meg onnan le. A közönséget a környező házak és bérház ablakaiból kikandikáló nézők alkották, no meg egy-két lelassító autós és kamionos.

Mára ennyi. Aki nem hiszi, járjon utána…
 
(Szöveg: Erdélyi Attila, fotók archívum)

Frissítés (nov. 19.): Csák Pistától kaptam 2 fotót a debreceni kirándulásról, íme:2013. október 25., péntek

Partnerünk a BORKERESKEDÉSVinotéka – Borkereskedés


Vajanského 16, Losonc

Nyitva: 
H-P: 9:00 – 12:00 
        12:30 – 17:00
Szo: 9:00 – 12:00


  
Aki olvasta a blog második játékának bevezetőjét, bizonyára tudja, hogy a nyereményt a losonci Vinotéka – Borkereskedés biztosítja, amely idén májusban nyílt meg a Vajansky utca 16 szám alatt. A tulajdonos, Fűkő Csaba elmondása szerint hasonló üzletek működnek már Kassán, Rozsnyón, Tornalján, sőt már Rimaszombatban is. Losoncon egyáltalán nem megszokott jelenség, hogy az üzletre magyar felirat is felkerült.


Az üzlet a legjobb magyar borokat kínálja Magyarország legjobb pincészeteiből, borterületeiről: TOKAJ, EGER, BADACSONY, VILLÁNY, SOPRON, SZEKSZÁRD, ETYEK, KUNSÁG és még sorolhatnám. És ugye a nagy nevek: Bock, Gere, Frittman, Eszterbauer, Thummerer, Figula, Szeremley, Szepsy, Kiss, Soltész...


A borok, pezsgők mellett ajándéktárgyakat, csokoládét, édességeket és fűszereket is kínálnak, már az Erős Pistáért sem kell Salgótarjánba menni, a Borkereskedésben megvásárolható…

(Fotók: P. J.)
 

2013. október 24., csütörtök

JÁTÉK 2Egy hónapos lett a blog, és ahogy azt a múltkori játék eredményhirdetésénél ígértem, ismét játszunk! Ezúttal nem nyelvészkedni kell, hanem figyelmesen olvasni; az eddig megjelent helytörténeti cikkek nagy segítséget nyújtanak a helyes válasz megtalálásában. 

Remélem a feladat ezúttal mindenki számára világos: minden kérdéshez írtunk 3 választ, ezekből csak 1 helyes, a kérdés számát és a helyes válasz betűjelét kell itt a blogon megjegyzésben megírni, lehetőleg valamilyen névvel (igazi, vagy kitalált – lényeg, hogy be lehessen majd azonosítani a nyertest).

Ha valaki minden igyekezete ellenére sem tud itt megjegyzést hagyni, a válaszokat írja meg nekem e-mailben (E-mail cím a jobb oldali teljes profil megtekintése szövegre kattintva található). A facebookon hagyott válaszok nem számítanak be a játékba.
Azok közül, akik mind a 12 kérdésre a helyes választ írják, kisorsolunk egy nyertest, aki két üveg finom egri bort kap ajándékba a Vajansky utcai Borkereskedés jóvoltából.
A megfejtéseket november 9-ig (szombat) várom, este 9-ig. Eredményhirdetés: november 10-én!

Íme a kérdések és válaszok:

1. Mi az az anziksz?
      a. a zikszer ellentéte
      b. képeslap
      c. névjegy

2. Milyen madár található Losonc címerében?
a. hattyú
b. főnix
        c. pelikán

3. A losonci református templom tornyának kakasa milyen nagy, beleférne állva egy normál testalkatú felnőtt ember?
a. beleférne, mivel a kakas méretei 185 x 175 x 80
b. nem férne bele, mivel a kakas méretei 155 x 120 x 80
c. egyáltalán nem férne bele, mivel a kakas méretei 110 x 90 x 50

4. Melyik teret hívták Losoncon egy időben „Belpiacznak”?
a. a mai Köztársaság teret
b. a mai Kubinyi teret
c. a mai Vásárcsarnok előtti teret

5. A református templom kertjének oldalában kinek az emlékoszlopa látható?
      a. Petőfi Sándor
      b. Kármán József
      c. Ráday Pál

6. Melyik a Kubinyi tér legrégebbi épülete?
      a. a mai Vigadó
      b. a Városháza (ennek földszintjén található  a Phoenix könyvesbolt)
      c. a mai Fekete Sas gyógyszertár épülete

7. A Kubinyi téri épület tetején lévő szobrok közrefogta méhkaptár mire utal?
      a. az épület tulajdonosai méhészek voltak, ennek állít emléket
      b. a szorgalmas méhek jelképe, az épület banknak készült
      c. a kaptár a hazatérő méhek szállását jelképezi, az épület szállodának készült

8. A Vigadó épületének sarkán található sas, mely karmaiban négynyelvű táblát tart minek állít emléket?
      a. Losonc 1849. augusztus 8-9-i felégetésének
      b. a városban élő nemzetiségeknek
      c. a Vigadó építtetőjének

9. A Vigadó Kubinyi térre néző falán látható családok közül az egyiknek a címere a tér egy másik pontján is megtalálható. Melyik családról van szó?
a. Szilassy
b. Szígyártó
c. Kubinyi
 
10. Az egyik Kubinyi téren található emléktábla Brüll Zoltán, partizánharcos emlékét idézi. Mi tette őt  ismertté?
     a. neves orvos volt
     b. a hegymászás
     c. ismert gyógyszerész volt

11. Ki készítette az egykori losonci Kossuth-szobrot?
     a. Csordás József
     b. Holló Barnabás
     c. Székely Ernő


12. Hol őrzik a református templomban talált értékes, „Losonci leletként” ismertté vált kincs eredeti darabjait?
a. Nógrádi Múzeum és Galéria, Losonc
b. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
c. Szlovák Nemzeti Múzeum, Pozsony
 

2013. október 23., szerda

Könyvajánló 3

Ezen a héten két könyvet is ajánlunk, mindkettő Losonchoz kötődik és a Phoenix Könyvesbolt és Antikvárium Kubinyi téri üzletében megvásárolható. 
 

Hidasi József
Losonctól-Losoncig
Egy város, egy család és egy túlélő története
Múlt és Jövő Kiadó, 2008

Hidasi József története sokunk története. Elindulni valami ismerősből, és megérkezni valami ismerősként is ismeretlenbe vagy ismeretlenként is ismerősbe. Ezen a földön az ember -Hidasi szavaival-: "Gyakori látogató lesz, úgy érzi, mintha a másvilágból tért volna vissza szülőhelyére, amely az ő múltja nélkül él. A még ott élő régi ismerősei lelkesebben fogadják, mint 1945-ben; nemcsak önmagát hozta vissza, hanem a múlt műveltségét is. Jóleső érzés volt neki, hogy még nem felejtették el, de azt is érezte, hogy a jelenlegi Losonc már csak szülővárosa, de nem hazája; hiszen itt már nehezen értik meg - ő már új hazája "új nyelvét" beszéli. De a világ közepe mindig ott van, ahol az ember született."
Hidasi Losoncon született. 1956-ban Buenos Airesbe ment, majd visszatért Európába, Svájcba, s 1965-től építészként a mai Németországban él és dolgozik. Így vall mostani önmagáról: "Hitt Petőfi Sándorban és Krúdy Gyulában, Thomas Mannban és Bertold Brechtben, Gorkijban és Csehovban és a zenei nagyságokban - hitt egy későbbi Európában.
A könyv a losonci Phoenix Könyvesbolt és Antikváriumban megvásárolható, ára:9,90 €


Puntigán József
Csontváry és Nógrád 

Nógrád Megyei Levéltár, 2013   


Kosztka Tivadar Gácsott, Nógrád vármegye járásközpontjában töltötte harmincas éveit. A különc gyógyszerész 1884 decemberétől patikusként tevékenykedett a községben, és meglehetősen élénk közéleti szerepvállalása részeként számos írása jelent meg a helyi lapokban. A bérbe adott gyógyszertárba később vissza-visszatérő, 1900-tól Csontváry néven alkotó festőművész számára Gács az anyagi függetlenség megteremtésének, a művészi ambíciók kibontakozásának kedves helyszíne, és számtalan festői ihlet forrása.
A kötet jóvoltából Kosztka nógrádi életével, a gácsi és losonci miliővel - az általa látogatott épületek történetével, neves kortársaival - ismerkedhet meg az Olvasó, feltárulnak előtte a patika padlásának titkai, s bőven szemezgethet az általa írt, vagy éppen vele polemizáló kortársak újságcikkeiből - mintegy Csontváry szemüvegén keresztül szemlélheti a boldog békeidők nógrádi kisközségének mindennapjait.


Csontváry üzenete a mának: „Olyat akarok létrehozni, ami megmarad, ami a világot kielégíti, megnyugtatja, nemcsak tájképben, hanem eszméiben is. Mindenütt ott leszek, ott kell lennem., ha már egyszer megindulok, az energiával, nem bírom feltartóztatni. Bele kell önteni az energiát, el van ernyedve minden, a kultúrát rendezni kell, az emberek életkedvét fokozni kell, örömet és gyönyört kell éreznünk, mielőtt bekapcsolódunk a szellemi végtelenségbe. Ez a célom."

 A könyv a losonci Phoenix Könyvesbolt és Antikváriumban megvásárolható, ára:12,00 €

2013. október 22., kedd

Kubinyi téri (kör)séta II.

A Nógrádi Galéria és Múzeum épületének homlokzatán találjuk Janko Kráľ, szlovák író, költő  1996-ban leleplezett bronztábláját. Az író 1850-ben kékkői és losonci szolgabíró helyettes volt, s ilyen minősítésében tartózkodott Losoncon.

A katolikus templom főbejárata felett a kereszt kicsit eltakarja az alatta látható latin nyelvű márványtáblát, amely szövegnek magyar jelentése: „Egyik szentnek sem, de magának az összes szent Istenének, és a szenteknek is állítottuk oltárainkat.”
Ha felnézünk a templom tornyának bádogozott részére (hogy lássuk egy kicsit távolabb kell mennünk) az „Anno 1924” feliratot találjuk. Ez a templom és a torony akkori felújításának az időpontja.

Innen a tér déli oldalára, a Vigadóhoz indulva álljunk meg egy percre a Nógrád vitéze, turistaijesztő alkotásnál, melynek talapzatán szlovák és angol magyarázatot találunk a szoborgondolat miértjére. Ettől sokkal érdekesebb tény az, hogy 1910. szeptember 19-én ezen a helyen leplezték le a losonci Kossuth-szobrot. Elkészítésének lehetőségét a már megidézett Csordás József, helyi szobrász kapta meg, de e munka közben váratlanul elhunyt. A szobor elkészítésére családja ezután barátját, Holló Barnabást ajánlotta, amit a losonciak el is fogadtak. Holló Barnabás némileg megváltoztatva az eredeti terveket, egy saját alkotást hozott létre. A szobor eredeti talapzatát ma a Nógrádi Galéria és Múzeum udvarának hátsó részén őrzik.

Több emléktábla található a Vigadó északi – a térre néző – falán. Egy fakeretbe került a REDUTA 1810 feliratú fehér tábla, amely azt sugallja azt olvasónak, hogy egy 1810-ben épült épület előtt áll, pedig akkor és még azután majd egy fél évszázadig itt kertek voltak, ill. a szomszédságában álló Sárkány vendéglőbe érkezők hagyhatták itt kocsijukat és lovaikat. Ez a tábla a „fele sem igaz” kategóriájú ismeretterjesztést szolgálja. Rajta 32, a Vigadót meglátogató személyiség nevét sorolja fel, akik közül pl. Jókai Mór sohasem járt Losoncon, az 1844-ig felsoroltak pedig azért sem lehettek itt, mert addig az épület sem állt itt.


Nem teljesen pontos a tőle jobbra lévő Lehár Ferenc emléktábla bevezető szövege sem. Lehár karrieri kezdete nem teljesen ehhez az épülethez kötődik, hanem a mai Winkler Oszkár Építészeti Szakközépiskola területén, a mai Lehár és B. Nemcová utcák kereszteződése mellett látható Tiszti Pavilonhoz. Tény viszont, hogy alkotói (losonci) sikereit a Vigadóban megtartott koncertek jelentették. Nevét viseli az épület földszintjén, az emléktáblától jobbra lévő Lehár Kávéház, amelyben a mellszobra is látható. A tábla elkészítését Mihály Ferenc kezdeményezte. Városi támogatással, 2008. október 24-én leplezték le.
Az épület sarkán egy sas tart karmaiban egy négynyelvű táblát, mellén egy címerpajzsban a „Spiritus novus Oppidum nostrum” szöveggel. A tábla Losonc 1849. augusztus 8-9-i felégetésének állít emléket, 1999. október 1-én leplezték le.


Ha felnézünk az épület tetejére, akkor ott a térre és a Herz utcára néző falán is, egy-egy gótikus ihletésű „tetőtéri” ablakocskát és külső falait láthatjuk. Mindkettő csúcsán egy-egy kovácsoltvasból készült szélforgó látható, bennük a „VIGADÓ” és a „REDUTA” felirattal.
Az épület Kubinyi térre néző falát neves nógrádi családok: Szígyártó, Szilassy, Zichy, Balassa, Forgách, Madách és Kubinyi címerei díszítik.


A címereknél maradva, inkább már csak érdekességként jegyzem meg, hogy a tér épületein három helyen is megjelenik a város címere. Az egyik a Vigadó fentebb említett  Kubinyi térre néző tetőtéri ablak falán, a másik az egykori Városháza ugyancsak a Kubinyi térre néző falán a tetőrész alatt. Még a harmadik a Református templom, Kubinyi térre nyíló, kovácsoltvas kapuja jobb oldali címerpajzsában (a bal oldalin a Szígyártó-család címere van). Megtalálható a város címere a Vigadó alatt vezető átjáró folyosón, és az épület színháztermében is.
(A szöveg és fotók szerzője: P. J.)

2013. október 20., vasárnap

Programajánló október 21-27

Október harmadik hetében még mindig lehet kiállításokra menni, változatlanul megtekinthető Kovács Péter képeinek minikiállítása az egyik losonci kávézóban, a Nógrádi Múzeum és Galériában* Nógrád hagyományos népviseletéből rendeztek tárlatot, és csütörtökönként a Szabó Gyula Emlékház  is várja látogatóit. 

A hét második felében aztán tobzódhatunk a különböző kulturális programokban: Október 24-én, csütörtökön, délben irodalmi vonat indul Losoncról Utekáč**-ra és vissza. Kezdő és fiatal szlovák szerzők saját műveiket olvassák föl, zenei kíséret és workshop keretében.

Szintén október 24-én kezdődnek az Őszi színházi napok rendezvényei, csütörtökön 15.00 órától a városban találkozhatunk a rendezvényt megnyitó felvonulással, majd 16:00 órakor a Köztársaság téren látható a Visegrádi Alap jóvoltából 4 ország színészeivel megvalósuló Szakácsok élesben című pantomim, melyben városunkból Csák István és Csák Éva is szerepelnek. Az előadás alatt a szakácsok gulyáságyúban levest is főznek, melyet értesüléseim szerint a végén a nézők ehetnek meg. Feltétlen érdemes kilátogatni a térre, ilyen komédia még ott nem volt!

Még mindig csütörtöknél tartunk, este 19.00 órai kezdettel a losonci piac épületében Peter Lipa ad koncertet a város szervezésében megvalósuló Őszi jazz levelek kétnapos rendezvény első napján, erre az eseményre az épület belterét átalakítják, a standok helyett 4 személyes asztalok mellett lehet élvezni a zenét. Az esemény október 25-én a cseh Dan Bárta fellépésével folytatódik, a két említett előadóművész mellett amerikai és szlovák zenészek is fellépnek, a részletes műsor a város honlapján olvasható, jegyek elővételben kaphatók.

Aki inkább színházba menne pénteken, megteheti: október 25-én 18:00 órai kezdettel a lengyel Teatr Formy képviseletében Jozef Markocki rendezésében és előadásában látható a Napisten című pantomim mozgásszínházi előadás a losonci B. S. Timrava Színházban, vagyis a kultúrházban.
Hogy október 26-án, szombaton se maradjunk otthon, 16:00 órára Fülekre várják az érdeklődőket a Gimnázium épületében megvalósuló filmvetítésre, ahol Dušan Trančík Történelemóra című filmje látható kerekasztal-beszélgetéssel egybekötve.
Aki még nem látta, ugyanaznap szombaton 18:00 órai kezdettel szintén Füleken megtekintheti a Kassai Thália Színház Pletykák című előadását is.

Igazán tartalmas hét áll előttünk, remélem találkozunk a rendezvényeken!

* a színessel jelölt szavak hivatkozásokat rejtenek, rájuk kattintva bővebb információk olvashatók
** aki tudja mondja meg mi Utekáč magyarul, a wikipédia szerint Újantalvölgy, a helységnév szótáram szerint meg Utekács...