2014. január 14., kedd

Dr. Herz egykori szülőháza, a Clára villanytelep és a kórház

A Herz utca névadó személyiségének dr. Herz Sándor (1875-1935), fogorvosnak a háza a legutóbb bemutatott Nyugdíjas otthonnal átellenben, a mai Štefánik lakótelep épületeinek helyén állt, ahol Herz doktor 1902 és 1929 között élt.


Történetéhez tartozik, hogy 1928 októberében Bécsből érkezve itt szállt meg Kun Béla, a Tanácsköztársaság vezető egyénisége, ahol bányászkonferenciát tartott. A konferencia résztvevői Salgótarjánból érkeztek – ugyancsak illegálisan. Korábban innen küldték el a budapesti Rákosi-per bizalmas anyagát is. Ezeket szerezte meg, és losonci fiatalok csempészték át a Karancson. Közöttük volt a család asztalosának fia, Máj Béla, aki később a ház helyén épített lakótelepi lakásban élt. Az 1980-as években az ő feladata volt a református templom órájának karbantartása.


Losonci tartózkodása alatt a házzal szembeni épületben lakott Simándy Pál, író, hosszú ideig az YMCA munkatársa, aki ott magánkönyvtárat és olvasószolgálatot működtetett. Könyvtárából 20 fillérért lehetett könyveket kölcsönözni.


Herz Sándor emlékét emléktábla őrzi, melyet 1975. december 5-én lepleztek le. Szövege: Pamätná tabuľa / Dr. Alexandra Herza / zakladateľa KSČ v Lučenci / Dr. Herz Sándor / a CSKP alapító / tagjának emléktáblája / 100. výročie narodenia / Lučenec 5. 12. 1975). Az eredeti épületen elhelyezett emléktáblát a losonci Nógrádi Múzeum és Galéria őrzi.


A Clára villanytelep

A város villamos megvilágításának kivitelezését 1894-ben Török Zoltán, polgármester kezdeményezte. Addig gázlámpák világították meg a város főbb utcáit. Meglehetősen hosszú előkészületek után (melynek részeként elkészült a város utcáinak kivilágítási terve is) kivitelezését 1899. december 2-án kezdték meg. A villanytelepet és az erre kötődő villamos hálózatot a budapesti Egger és társa cég építette fel.


A ma is szinte eredeti állapotában megmaradt épületegyüttest az ún. Steller-féle kert területén, a Tugár-patak partján építették fel, és 1894. december 7-én adták át a rendeltetésének. Homlokzatán apró vörös lámpácskákból vörössárga alapon a “Klára” felirat világított. Ezt Török Zoltánné szül. Pokorny Klára úrnő iránti tiszteletből vette fel.  Megnyitására az akkor már megyei főispánként működő Török Zoltánt kérték fel, aki azt “Legyen világosság s lőn világosság” szavakkal tette meg.  A főispánnak Wagner Sándor polgármester mondott köszönetet.


Az átadási ünnepséget, melyen a vendégek mellett a város személyiségei vettek részt  a Vigadó nagytermében este megrendezett 80 terítékes vacsora zárta. Az épület bejáratát és lépcsőzetét már villamos áram világította meg.


A régi városi kórház

A régi kórházi épület a 19. sz. végén a Herz utca és a P. J. Šafárik u. sarkán állt (szemben a későbbi Clára villanyteleppel). Az épületet és telket 1900-ban 11963 koronáért eladták (Nagy Lajos, Goldschmidt Lipót és Steinhőbel Mihály), a kórház az ún. Fischer-féle telken nyert elhelyezést.


A 20. században az ezen épület feletti területen épült fel fokozatosan a mai kórház. Ennek lett áldozata az utca egy szakasza is, amelyet az új kórházi rész felépítésével egy időben lezárták a lakosság előtt – teljesen értelmetlenül – megszüntetve az utca eredeti küldetését is.
A Kór- és szegényházi alapból 1860. április 2-án megtartott árverése 6000 ft vételáron az egykori Bőrgyár (a mai kórház területén volt) egyik épületét vette meg erre a célra. Annak ellenére, hogy ez a célnak megfelelő volt, a betegek és szegények csak rövid ideig használhatták, mert a kaszárnyák kialakításakor a Losoncra rendelt katonaság elszállásolására kellett bocsátani – eladni. 1868. augusztus 5-én katonai laktanyává alakult.


A város az akkori Kiskarsa (ma Dr. Vodu) kocsmaépületet vette meg erre a célra. Mivel az épület nem felelt meg a gyógykezelési, gondozási és elkülönítési igényeknek, a város a kór- és szegényházi pénzalapból megvette az akkori Kerek-udvaron (ma Dr. Vodu, a rendőrségi épület helyén) lévő Turánszky-féle házat is. A felújított épületet1882-ben adták át. Így a betegek és a szegények külön épületben lehettek elhelyezve. 1896-ban nyilvános és fertőzött osztálya is volt.
 (Szöveg és fotók: P. J. A képekre kattintva azok nagyobb méretben nyílnak.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése