2014. szeptember 10., szerda

Könyvajánló 48

A losonci Phoenix Könyvesbolt és Antikvárium mai könyvajánlója a történelem berkeibe kalauzolja az olvasót.

Popély Gyula
Felvidék 1918-1928
Az első évtized csehszlovák uralom alatt

Kárpátia Stúdió Kft., 2014
488 oldal

Napjaink embere számára a Szlovák Köztársaság tökéletes nemzetállam benyomását kelti. Ma már szinte hihetetlen, hogy az ország területe ezer éven át a magyar állam szerves része, annak felföldje, felvidéke volt. A magyar etnikai terület összezsugorodott, nemzetiségileg vegyes területté vált, az egykori német és rutén népesség pedig jelentéktelen szórvánnyá csökevényesedett. Ha csupán mutatókban vetjük össze a száz év előtti és a mai állapotokat, akkor is feltűnhet a változások rendkívüli, természetellenes mértéke. A történész feladata, hogy kiderítse, mi történt velünk, és ami történt, annak mi áll a hátterében. A szerző Felvidék-sorozatának második része (az első Felvidék 1914-1920 címmel jelent meg 2010-ben) új kutatásokon alapul, jelen kötet az elszakított északi országrészben élő magyarság helyzetét vizsgálja a kényszer realitássá váló Csehszlovák Köztársaság első tíz évében...

A kötet a Phoenix Könyvesboltban megvásárolható, ára: 17,50 euró.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése