2016. április 28., csütörtök

Sajtószemle: Losoncz és Vidéke 1888/16

Kutakodjunk egy keveset ismét a 19-ik század sajtóhírei között, ezúttal a Losoncz és Vidéke című hetilap 1888. április 15-én megjelent számát lapoztam át.
A vezércikk a közkórházzal foglalkozik. Írója L. B., sajnos azt nem tudom kit rejt ez a monogram. Ilyeneket ír: "kevés olyan kis város van hazánkban, mely annyira lépést tudna tartani a folytonos előhaladással, mint éppen ez a mi kis városunk."
"...mostani derék polgármesterünk nemes ambicziója oda vitte az ügyet, hogy a közkórház saját telken, saját épületben helyezkedhetett el, s így, ha meglehetősen szerény körülmények közt is, de mégis megteremtőzhetett ez intézmény nálunk annyira, hogy az igényeket valahogyan ma is kielégítheti, bár távolról sem úgy, hogy a városunk egyes intézményeit szemlélő előtt közkórházügyünket bizonyos jól eső s jogosúlt büszkeséggel mutogathatnók."

(A losonci kórházról szóló helytörténeti cikkünk egyébként ITT olvasható!)

(kattintással olvashatóbb méretben nyílik!)

A következő oldalon egy érdekes fogalmazást találunk "A modern közlekedés hatása közgazdasági és kulturális életünkre" - hát igen, minden relatív :-)
"Nézzünk csak szét akármely város főbb útczáinak kereskedési kirakatain: az ott látható élelmi szerek, világító anyagok, ruházkodási czikkek, fűtő készülékek, stb. kézzel foghatólag igazolják, hogy egy kisebb városnak életében is a messzünnen jövő javak élvezete mily közönséges szükségletté vált. Ma már nem lehetünk el kávé, thea, rizs, rum, fűszerek, stb. nélkül, melyek csak a jelen század első évtizedében is csupán a jómódúak asztalán s ott is mint különlegességek foglaltak helyet."


Amint azt legutóbb említettem, Ujházi Ede Losoncra érkezett, hogy itt is bemutassa színészi tudását. Bokodyék társulatában ugyan csak kisebb szerepeket kapott, azonban ez nem tántorította el a losonci közönséget iránta érzett nagyrabecsülése kinyilvánításától.
"Nem elsőrendű szerepe ugyan a nagy alakító művésznek, de törődtünk-e mi azzal sokat, mikor tudtuk, hogy neki ez is elegendő lesz tehetsége ragyogtatására,..."


A folytatásból kiderül, hogy már Vízváry Gyula, a nemzeti színház kitűnő komikusa is megkezdte losonci vendégszereplését.


Következzenek az apróbb hírek, az elsőben máris Serly Lajos karmester aktuális munkahelyéről számolnak be.


Olvashatunk arról is, hogy a tanárképezdék első országos gyűlését Losoncon tartják: "Szívből üdvözöljük előre is a tanítók tanítóit s biztosra vesszük, hogy gyűlésök sikeres, Losoncz barátságos falai közt időzésük pedig kedves emlékezetű leszen."


Egy lelkes zenetanár, Thaisz Lajos ingyen zenei oktatást kínál "szegénysorsú szülők gyermekének, ki kiváló zenei hallással, s feltűnő tehetséggel bír".


Mai egyik kedvencem az alábbi szöveg, van olyan jó, mint a pár héttel ezelőtti ingreklám! "Az ujkor legnépszerűbb találmányai közé tartoznak feltétlenül az aczélredő ajtók is. Egyik tulajdonságuk, hogy zajtalanul működnek, de facto arra is alkalmazható, hogy zajtalanul nagy reclam nélkül mindenütt meghonosodnak."


A folytatásban jönnek az igazi gyöngyszemek: "...a feltaláló találmányát épp oly szemekkel nézi, mint egy anya, ki csúf gyermekét a világon a legszebbnek tartja. Csak ha találmánya már használatba került és kitűnik hogy gépe, mellyel például tésztát akart készíteni, rántott levest főz akkor oda minden illuzió." 
Érdemes végig elolvasni a cikket, sok tanulságot tartalmaz :-)


Szabadalmazott szeges cséplőgép is kapható volt azidőtájt, 3 1/2 és 4 lóerejű! Igaz, hogy Budapesten.


Viszont már akkor is javában ismerték a közbeszerzési pályázat előnyeit, hiszen a "Nógrád-vármegye tvhatóságának szolgálatában álló megyei hajdúk részére 4 évre kötendő szerződés alapján" az alábbi öltözékeket kívánták beszerezni:


Jöjjön végül valódi reklám is, a Margit elnevezésű víz Margit borral használva a legegészségesebb ital! - ha valaki nem tudná! "A szabadszénsav csekélyebb jelenléte megóvja a beteget a káros, sőt veszedelmes izgatástól..." 


Én is befejezem mára az izgatást, amint időm engedi hozom a következő sajtószemlét, addig olvasgassuk az eddigi híreket, például innen a TARTALOMJEGYZÉKBŐL kiindulva.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése