2016. április 2., szombat

Sajtószemle: Losoncz és Vidéke 1888/13

Az 1888. március 25-én megjelent Losoncz és Vidéke című hetilapot melléklettel is ellátták, ami egész konkrétan azt jelenti, hogy az egyébként 4 oldalas lap 6 oldalas lett.
Mindjárt a címoldalon az Előfizetésre való fölhívás olvasható, majd folytatódik az előzőekben már idézett cikk, amely a városi tűzőrség katolikus templom tornyában való elhelyezését vitatja, s azon elmélkedik mi lehetetlen s mi nem: "erre nézve egyszerűen a nagy Napoleonra utalhatnék, aki a "lehetetlen" szót a franczia nyelvből és szótárból töröltetni óhajtotta."
Majd így folytatja: "Először is lehetetlennek tartom, hogy ama kiváló férfiak, kik polgártársaik bizalmából hívatva vannak városunk ügyeit intézni, a közjó fölött őrködni, megegyeztethetőnek tartsák lelkiismeretökkel oly terhet róni vállaikra, mely nem csak hasznukra nem válnék, de a közlelkiismeret tanusága szerint anyagi és erkölcsi károkkal járna..."

Kattintással nagyobb méretben olvasható!

A következő oldalon arról olvashatunk egy kedélyes tudósítást, hogyan ünnepelték meg 1888. március 20-án az Edéket, Sándorokat és Józsefeket: "hajnali 4 óráig szakadatlanul mondott toasztok szóáradata töltötte be a nagy termet változatos hullámzásban..." Hát igen kérem, mulatni is tudni kell :-)


Egy poétikai gyöngyszem következik, nem hagyhatom ki a fenti névestélyen elhangzott pohárköszöntőt:


Losonc város polgármesterének jelentése is a végére ért, az utolsó cikkben az épp napjainkban felújított városháza tervbe vett építéséről esik szó: "Készen van a terv, mely az új városházának a régi helyén, egy részről az igényeknek teljesen megfelelő és kényelmes, másrészről jövedelmezővé válható helyiséget tünteti elő."


Következzenek a vegyes hírek, 1888-ban a nagy hó elolvadását követően mindenfelé árvizek voltak. A következő cikk számomra kicsit zavaros, Békéscsabáról Losoncig futottak az árvíz elől menekülők? Miközben: "Az Ipoly áradása következtében a rappi úton egy híd teljesen összeomlott s így már több egy heténél, hogy a rappi úton a közlekedés egészen fennakadt."


Aztán olvashatunk gyökerestül kiszakított fákról is, meg a Tugárban vett hideg fürdőről, amelyet egy kéregető csavargó vett miután egy rendőr el akarta fogni: "De az ember kapta magát és beleugrott az éppen akkor hatalmasan megáradt Tugár patakba és midőn a rendőr ide is követni készült őt, tovább hatolt egészen a patak közepéig, hol az ár már a nyakáig ért. Itt illedelmesen leemelte kalapját..." (folytatás a cikkben).


Következzenek a hirdetések, a múltkor intelligens fiatalember keresett kosztot, itt meg a Kaszinó étterem keresett havi kosztosokat, sőt házhoz szállítást is vállaltak!


Aztán szobabútort is könnyedén lehetett venni, csak át kellett lapozni a budapesti Steinbach Sándor bútorraktárának albumát Hertsko Bertalannál Losoncon.


És végül nem maradhat el a reklám sem, ezúttal egy csatornázási és háztalajvíz mentesítési vállalkozó kínálta szolgáltatásait:


Ennyi fért mai sajtószemlénkbe, az eddigi cikkek a blog oldalsó sávjában található TARTALOMJEGYZÉKBŐL bármikor könnyen elérhetők.

(képek és szöveg: Éva)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése