2014. augusztus 5., kedd

A Köztársaság tér (1.)

A város legnagyobb tere, amely egészen az 1910-es évek végéig kereskedelmi célokat szolgált. Erre utalnak a korabeli megnevezései is, mint a „Kül piacz tér”, „Kapu piacz”, „Búza piacz”. Az I. világháború ideje alatt II. Vilmos, utána Wilson, 1938 után Horthy Miklós, 1949 után rövid ideig Sztálin nevét viseli, majd egészen az 1990-es évekig Május 1. tér. Mai nevét ezt követően kapta.
A 18-19. században itt rendezték meg a gabona- és gyapjúvásárokat. A térhez kapcsolódott az állatvásárok helyszíne, a (régi) Vásár-tér is, amely a ma már beépített északi részen, kb. a mai M. Rázusa utca felső szakaszának, a M. Malinovského ill. az F. Palackého, az M. Gorkého és a Dukelských hrdinov utcák által bezárt területen volt. Az új vásárteret azután a mai Irtványosi 1. sz. lakótelep (Rúbanisko I.) területén alakították ki.Megnevezései közül a mai napig megmaradt a Búza piacz – Búza tér megnevezés és erre a szerepére utal a 19. század második felében használt nem hivatalos „Vásártér” is. A Losonc és vidéke egyik írása alapján a tér határai 1883-ban: „a gácsi utca hosszában az Unger- és Lőwy-házaktól az egész vásártér területe, délen a Draskóczy- és Ballus-házak, nyugaton a Duschek- és Kolener-házakig, északon a Heksch-ház és Unger kertig, keleten az Unger-kert és Unger-ház közötti vonal ideértve a „Zöldfa” fogadót, Leustach- és Radeczky-házakat.”


A 2. világháború utáni időszakban innen indultak és ide érkeztek a Május 1-i felvonulások résztvevői. A menet innen a mai Jókai, Kármán és Masaryk utcán keresztül haladt, majd visszatért a térre. A dísztribünök a téren, ill. a Masaryk utcában, kb. a mai B.S. Timrava kultúrház előtti részen voltak felállítva.
A Losonci krónika szerint „A kb. 9 katasztrális hold kiterjedésű tér kockakővel van burkolva és a rajta átvezető útvonalakat 1930-ban a modern követelményeknek megfelelően szabályozták és fásították. E téren zajlottak le régen a híres losonci gabona- és gyapjúvásárok. Ma itt tartják a hetivásárokat és a havi kirakodóvásárokat. Itt játszódnak le a katonai ünnepi szemlék és a politikai pártok nagy népgyűlései.“


Az itteni vásárokon készültek azok a fényképfelvételek is, melyekről Gyurkovits Ferenc készítette a losonci vásárokat bemutató festményeit. Ez a jellege egészen az 1970-es évek végéig megmaradt. Ez volt a helyszíne a csütörtöki és szombati piacoknak, amelyet a Vajansky utcai Vásárcsarnok és a piactér kialakítása után helyeztek át oda.
A tér nyugati oldalán a Herczog és Kohn szeszfőzde, számos lakóház és iparos műhely, az Apolló filmszínház, déli részén lakóházak és üzletek, északi részén pedig a Heksch ház és fadepó épültek fel. A keleti részét ma az YMCA, a posta valamint egy kereskedelmi bank épületei határolják.


Az 1940-es években elkészült és jóváhagyást nyert az tervezet, amely szerint a téren építették volna fel (kb. a mai Járási Hivatal helyén) a város második katolikus, Szent Lászlóról elnevezett templomát. Maga a kezdeményezés korábbi keletű volt. A katolikus templom már az 1930-as években kicsinek bizonyult, a városszabályozási tervezet részeként jelöltek itt ki helyet a templom részére. Elsősorban anyagi okok miatt a terv akkor nem valósult meg, s csak 1941-ben tértek vissza hozzá. A nyilvános pályázatra érkezett tervezetek közül a bizottság Weichinger Károly terveit fogadta el. Az építkezésre elindított gyűjtésben 1941. július 1. és 1943. június 22. között 69668,92 pengő gyűlt össze. „…Templomot egész Losonc katolikusságának kell építenie, nem egy-két hívőnek. Ha összefogunk testvéri szívvel, kemény akarattal, tőretlen hittel, még a mai vérzivataros időben is fel fogjuk építeni templomunkat! Hisszük azt is, hogy ezért a nagy erőkifejtésért a Jó Isten kegyelme és segítsége jut Losoncnak!” – volt olvasható többször a Losonci Hírlapban. Kivitelezésére azonban már nem került sor, a világháborút követő vallásellenesség ezt gyorsan kitörölte a tervezetek közül.  Arról sem tudni, hogy mi lett az összegyűlt pénz sorsa, a templom makettjét a katolikus parókián őrzik.


A teret övező épületek nagy részét 1967-68 között bontották le. Helyükre lakótelepek bérházai kerültek. Ekkor számolták fel a közepén áthaladó, a Zólyomi útra kapcsolódó utcarészt is. A mai Járási Hivatal épülete, eredetileg Járási Nemzeti Bizottság 1972-ben készült el. Az északi részén látható szökőkút Karol Lacko, szobrászművész munkája.


 Napjainkban a téren rendezik meg a losonci vásárokat a nagyobb sport- és kulturális események nyitó- és zárrendezvényeit… A város a felújítására 2009-ben Európa Uniós pályázatot készített el, amelyet jóváhagytak. 2008-ban el akarták adni, aminek megakadályozására lakossági mozgalom jött létre, amely tiltakozói aláírásgyűjtést szervezett. Részsikerrel, mert a tér északi részének beépítését hamarosan megkezdik. A városi tulajdonban maradt részt az elmúlt években felújították, lócákkal ellátott sétányokat, játszóteret, déli részén személyiségek emlékparkját alakították ki rajta.

(Szöveg: Puntigán József. A képekre kattintva azok nagyobb méretben nyílnak.)
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése