2013. december 11., szerda

Vízimalom, bagolyvár és óvoda

A mai Herz és Komensky utca sarkán kb. a mostani óvoda épülete helyén még a 19. sz. közepén is vízimalom állt. Vizét egy malomárokban vezették ide, melynek vonala a mai rendőrségi épület felett és a mai Dr. Voda utca vonalán haladt a mai útkereszteződésig, majd innen kanyarodott le a Tugári-patak felé. Hangulatáról idézzük fel egy korabeli, 1842-ből származó tudósítás részletét: „… Most egy meglepő vis á vis-t állitok az olvasó elébe, melly nem egyébb egy nagy üres telek, - s ellenében egy roskadt faháznál itt a főpiacz utczáiban! … A szem utczai szemétdombokat lát, két szép épület közt guggoló alacsony házzal, melly kettőre, ha a rhodusikint egy aránylagos colossz emeltetnék, a kis ház, mint megszégyenült vitorlás hajó (ezen a vitorlát a fakürtő képezvén) tünnék föl. A város közepén egy álló vízimalom éjjel-nappal kelepel … igy a gólyát sem szeretnők, ha tél elején hozná is meg a tavaszt! …”.  


Az 1870 előtti térképeken jól látható, hogy mai Herz utca egy része egy kis szigeten volt. Ezt az utca kialakításával egyidőben (1873-74) számolták fel a malomárokkal együtt. Utóbbi, a mai ligetben lévő szakaszát – ma a liget „kispatakja” – a városi halastóba vezették el.
Felette volt az. ún. Bagolyvár épülete, amelyet 1937-ben, a mai Komensky utca Masaryk utcára nyíló szakaszának kiépítésekor bontottak le. A mostani nagy kereszteződés alkotta tér néhány háztömbbel már megvolt. A felette lévő területen volt valószínűleg a város első temetője. A mai Dr. Voda – Komensky – Moyzes utcák által határolt terület házai építésekor, az alapok ásásánál számos sírhely, emberi csontok került elő. Ezek nyomait a helyi sajtó megőrizte, azonban régészeti kutatásokra nem került sor.

A Városi Óvoda

A losonci óvodák története a 19. században kezdődik. A losonci „Uri Casino” tagjai és Kubinyi Franciska elhatározták, hogy a városban a Casinó épületének felépítésével együtt óvodát is létesítenek. Az intézetet a mai Bég utcában, a Szilassy-házban 1844. február 18-án nyitották meg. Az év végén már 252 gyermeke volt. Első vezetője Karády Ignácz (emlékét az óvoda falán emléktábla őrzi, losonci ténykedése után Kossuth Lajos fiai nevelőjeként vált ismertté), akinek Halassy István segédnevelő segített.


Távozása után Halassy István majd Tamás István lett a vezető. A „kisdedóvó” igazi otthona a Városi Vigadó lett volna, de annak elpusztulása miatt oda be nem költözhetett.
1850-től a Bég utcai Belágh házban, 1859-től a régi városháza épületében nyert elhelyezést. Vezetője 1864-től Dapsy Kálmán, diplomás nevelő. Az intézményt a város 1867 novemberében teljesen saját irányításába vette.


 A Városi Óvoda első elnöke Pokorny Sándor, városi főbíró lett, akinek irányítása alatt határozta el a város egy óvodai épület (mai Herz utcában) felépítését. A munkálatok 1876-ban kezdődtek meg 12 ezer Ft költségvetéssel. A kor kívánalmainak megfelelő, korszerűen felszerelt óvodát 1877. június 4-én adtak át a rendeltetésének. Felügyeletére Farkas Károly vezetése alatt külön bizottságot hoztak létre. 1883-ban Dobes Olga személyében már segédóvónőt is alkalmaztak.


Első, okleveles óvónői képesítéssel rendelkező vezetőjét, Zorkóczy Jánosnét 1885-ben választották meg. 1895-től kezdve jogot nyert a menedékházi dajkák képzésére. Az óvodát átlagosan 160 gyermek látogatta. Támogatóinak köszönhetően sokat törődött a szegény sorsú gyermekekkel.


 (Szöveg és fotók: P. J. A képekre kattintva azok nagyobb méretben nyílnak.)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése