2016. február 27., szombat

Sajtószemle: Losoncz és Vidéke 1888/4

Folytassuk az 1888-as Losoncz és Vidéke című hetilap januári cikkeinek olvasgatását! (csak zárójelben jelzem, hogy az eddigi sajtószemle cikkeit a helytörténet felső menüpont alatt érdemes keresni, egyébként az első ITT olvasható, a második cikk ITT, a harmadik pedig ITT.)

Ma a január 22-i szám vezércikkével kezdjük: "Nincs az évnek oly része, melyben eléggé lehetne hangoztatni a takarékosság elvét: de azt hiszem, hogy a farsang a legalkalmasabb erre . - Mert ez azon időpont, mely leginkább megpróbálja a férjek s apák erszényét. A fényűzés, és pedig a romlatag, semmibe menő fényűzés ilyenkor tűnik leginkább szembe.
(...) Igaz azonban az is, hogy nem csak a női nemen fekszik a felelősség az eszeveszett divatűzésért, hanem a férfiakon még nagyobb mértékben. Mert a mai kor ifjúságának oly rossz az ízlése, hogy észrevétlenül hagyja a szerény öltözetű leányt, s csak ahhoz siet, csak annak körében találja jól magát, ki egészen az új divat bőrébe van bujtatva."
Még mondja valaki, hogy a világ nem ismétli önmagát!

Kattintással olvashatóra nagyítható!

A lap második oldalán a városi közgyűlésen történtekről olvashatunk. Sok egyéb mellett ilyenekről: "A felszólalások vonatkoztak: közutak létesítésére, a két bég utczának kikövezésére, a község és a felügyelet alatt álló intézetek vagyonainak leltározására, a városháza építésének elhalasztására és a vásártér rendezésére; továbbá kérdés tétetett az adó-hátralékok nagysága és a házbéradó megszüntethetősége iránt. (...) a városháza építésére nézve csak az előmunkálatok megindítása czéloztatik s a tényleges építkezés még úgy is távolra esik..." (a városháza alapkövét végül csak 1893-ban tették le)


A cikk második felében arról olvashatunk, hogy: "Hosszabb vitát keltett a városi toronyőrségnek és toronyórának a rom. kath. templom tornyában leendő elhelyezésére vonatkozó pótköltségvetési előirányzat. Daczára, hogy ezen kérdés jogerős határozattal már elintéztetett, voltak kik az elhelyezés kérdését ujból elkezdendő tárgyalásoknak kívánták alávetni. De ezen álláspont a többség által el nem fogadtatván, a pótelőirányzat megállapítottnak kijelentetett."
 (A katolikus templomról ITT olvashatunk bővebben, a református templomról, ahol az óra és a toronyőrség is helyet kapott, pedig ITT. Az óraszerkezethez a városnéző sétánkon egészen közel jutottunk!)
(...) "A törvényhatóság részéről kisdedóvó intézetünk részére a szokásos 200 frtnyi segély a folyó évre is megadatott." (az óvodáról ITT olvashatunk bővebben)
"A gőzmalom forgalmának emelkedése folytán egy harmadik vasuti menetet jelentett be, ez azonban csak úgy lesz a hatóság által megengedhető ha az ellen sem a szerződés feltételeinél sem közbiztonsági szempontoknál fogva akadály fel nem merül." (az egykori gőzmalomról ITT és ITT tájékozódhatunk).


Az apró és vegyes hírek között egy frappáns írás olvasható a tűzoltóbálról: "Ámbár derék tűzoltóink, a mult ősszel, a midőn halmozott tűzesetek fordultak elő, jól megállták a sarat, még is aggódunk, hogy midőn ismét próbának lesznek kitéve, higgadtságukat megfogják-e őrizni. A kis ujjam megsugta, hogy f. hó 28. este, a midőn tűzoltóink a "Vigadó" disztermében báljukat tartják - erős támadásnak lesznek kitéve, - igen sok szikrának kell majd ellentállniok, melyek pillák által védett s sok gyujtóanyagot tartalmazó helyről fognak előtörni."


Aztán van itt egy némi ironikus hangvételű cikkecske is, megpróbáltam a két oszlopban található szöveget összeilleszteni: "Már két hete, hogy a magyar pénzügyminiszter rendeletet adott ki, melynek alapján a Bécs-városi szegények javára minden évben rendezni szokott sorsjáték sorsjegyeit a m. királyság területén ott a hol találtatnak, föltétlenül elkobozni rendeltetik. És csodálatos dolog, hogy e sorsjegyek nálunk Losonczon még kirakatokban is ajánltatnak, s azok elkobzására semmi rendelkezés nem tétetett."


Legutóbb már mutattam egy árverésről szóló közleményt, ebből a január 22-i számban is akadt, mutatom az egyiket, amely Masková községet emlegeti:


Végül jöjjenek a reklámok! Kérem szépen már 1888-ban is hamisították a termékeket, például az oly sok mindenre jó sósborszeszt is, azonban az igazit védjegy és ónkupak óvta:


És nem múlhatott el a báli szezon Gottfried gazdag báli kínálata nélkül, még ún. akrosztichont is szerkesztett az üzletében fellelhető áru reklámozására:


Jövő héten folyt. köv.!
(szöveg és képek: Éva, a képekre kattintva azok nagyobb méretben nyílnak)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése