2016. július 23., szombat

Sajtószemle Losoncz és Vidéke 1888/23

Ismét fellapoztam az 1888-as Losoncz és Vidéke megfakult lapjait, ugorjunk most vissza az időben, június elején járunk éppen...
Amint azt legutóbb megemlítettem a hetilap a Felsőnógrádmegyei Magyar Közművelődési Egyesület Hivatalos Közlönyévé lépett elő, ennek megfelelően ismét a címlapon foglalkozik a pedagógiai dolgozókkal, ezúttal a némi pénzzel és elismeréssel járó jutalomban részesített tanítókkal.


A folytatás akár egy mai motivációs szövegnek is felfogható: "Az egyszer elért siker öntudatosan működő egyénnél mindig a bekövetkező nagyobb sikerek forrása szokott lenni."
"Egyforma erős nem lehet mindenki, az erősebb hamarabb jut a czélhoz, mint a gyengébb; de a gyengébbnek is folyton nő ereje, s az örök haladás elve szerint semmi akadály sincs, hogy oda ne jusson az erősebbek közé, vagy hogy az erősek elejére föl ne törje magát."


Most pedig közösen átismételjük a Losonc környéki és távolabbi falvak magyar nevét! Külön szeretném felhívni a figyelmet a 9. pontra, ahol Madách Aladár nevét olvashatjuk.


A folytatás is érdekes, valaki biztos tudja hol található a füleki körnél emlegetett Galomba és Monastra...


Ha már ennyit időztünk a földrajznál, következzék egy boszniai levél, amelyet Klein Dezső vetett papírra, és amelyben Jurassin Károly főhadnagy búcsúját írja le roppant szívhez szólóan:
"Megható volt e látvány, e zord, edzett fiúkat sírni látni. Nyolcz hónapja, hogy osztozom sorsukban, még meghatottnak sem láttam közülök egyet sem, és most sírnak, mint a gyermekek az eltávozottért, hiszen atyjukat siratják!" (Nem, a főhadnagy nem halt meg, csak áthelyezték - érdemes elolvasni az egész cikket).


Következzenek a vegyes hírek: megtudhatjuk belőlük, hogy
  • a körmeneten a katonaság nem csak zenélt, hanem lövöldözött is
  • a vöröskereszt közgyűlését a ref. papilak tanácstermében tartották
  • a kereskedelmi iskola zárvizsgája (is) nyilvános volt délután 3-kor
  • és a tanítóképző énekkara többek között Verdit is énekelt...

A "m. kir. áll. főgymnasium ifjúságának tavaszi mulatsága" a fürdőben remekül sikerült, hiszen a társaság "folyton dalolva haladt az erdőbe, hol ismét csak mulatott, egy rész az erdőben bolyongott, (...), a másik rész tornajátékot tartott, (...) a gondosabb rész még mindig talált valami rendezni valót a tánctéren."


Mai kedvencem az alábbi cikkecske, a túlbuzgó losonci trafikosok egy nappal korábban emelték a dohány árát, mint Budapesten :-)
Különben már lehetett menni kuglizni is, "a művelt közönségnek bármikor rendelkezésére áll" az új kuglizó a vasúti állomásnál.


Következzék egy újabb cikk, a helyszín ismét a losonci fürdő (ebből is látszik milyen frekventált és fontos helyszín volt ez akkoriban!). A szösszenet írója a rendőri felügyelet hiányát kifogásolja éppen...


És amint azt fentebb is olvashattuk új kávéház nyílt a kaszinóban. (Mellesleg milyen hasznos egy gyalogezred a városban, főleg a zenekara - nem?)


Aki a kávéházakon kívül máshol is költeni akarta a pénzét, az részt vehetett a Nógrádmegyei Népbank nyilvános árverésén, ahol a lejárt "arany- és ezüstneműekből álló kézi zálogok"-at árverezték el.


A sörreklám sem hiányozhatott a Felsőnógrádmegyei Magyar Közművelődési Egyesület Hivatalos Közlönyéből :-)


És természetesen a miskolci eladó gőzcséplőgépeket is hirdetni kellett valahol:


Ennyi fért mai visszatekintésünkbe, a képek kattintással nagyobb méretben nyílnak.
Jó olvasgatást!

(Az eddigi sajtószemlés cikkek TARTALOMJEGYZÉKE a blog jobb oldalsó sávjából bármikor egyszerűen elérhető).

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése