2016. június 17., péntek

Sajtószemle: Losoncz és Vidéke 1888/20

Kisebb szünet után ismét volt időm 1888-as sajtóhíreket olvasgatni, máris mutatom miféle érdekességekről adott hírt a Losoncz és Vidéke a május 13-án megjelent számában.
A vezércikk jó hosszúra sikerült, írója ismeretlen, ennek ellenére mutatom az elejét. A szellemi szabadságról értekeznek benne, az MTA közgyűlésén elhangzott beszéd kapcsán: "Mondottam már más helyen, mit értek én a szellemi szabadság alatt, de itt ismételnem kell. Értem én ez alatt egyrészt a jogosultságot bármi tárgyról leplezetlenül az egyéni nézetet, rectius igazságot kimondani a nélkül, hogy bármi diszcziplináris eljárástól vagy czenzurától, vagy anathémától tartanunk kellene: másrészt a tehetséget, ily igazságot egykedvűen, felháborodás nélkül meghallgatni, fontolóra venni."


Nagy ugrással máris a vegyes hírekhez ugrunk, ezek sokkal érdekesebbek szerintem, mint a hosszú értekezések... Ki tudja lakik-e Balassagyarmaton Ligeti Ferencz leszármazottja. Vagy máshol.
Az viszont biztos, hogy keddenként érdemes volt kisétálni a losonczi fürdőbe, hiszen rendszeresen hangversenyt adott ott a katonazenekar.


Már ha nem szakadt be közben a pallóhíd. Vagy ha nem adták meg magukat a Kovarczhíd karfái a szélmozgásnak. A szél különben a májusi országos vásárnak is betett, kevés vevő volt rá kíváncsi.


A zenekedvelők bizonyára örültek a már emlegetett Willheim Etelka hangversenyének, amely során Kovárcz Paula úrhölgy és Geréb József úr éneke is tarkította a műsort - többek között.


Májusban még javában zajlott az iskolai tanév, az arra jogosultak vizsgálatot is tartottak, például a római katolikus elemi népiskolában Miksiben. "A vizsgálatot főt. dr. Valihora János úr, plébános és iskolaigazgató vezette, több a környékből összegyűlt tanügybarát és a szülőknek meg a falubelieknek tömeges és kitartó jelenléte mellett."


A folytatásból kiderül, hogy a mezei gazdaságtan és ének jól megférnek egymás mellett a tantervben... No jó, meg az is kiemelendő, hogy "ügyes és nagy fáradozásra valló tanítás eredményét tapasztaltuk."


Kanyarodjunk vissza egy kicsit a katonasághoz, ill. a Losoncon állomásozó hadtestekhez. "A 6-ik hadtest parancsnoksága Losonczon egy csapat-kórház felépíttetését tervezi, mert a mostani kórház helyiségei czélszerűtlennek és elégtelennek bizonyúltak."


Máshol mindenféle kinevezések zajlottak, például "házi ezredünknél" weitenfeldi lovag Pecchio Gusztáv főhadnagyot századossá nevezték ki. Többek között.


Ha már az előző cikkben felmerült a Hubai név (azt nem tudom rokon-e Hubay Jenővel), a következőben essék szó a Czebrián családról is, amely 40 forinttal járult hozzá a templomi költségekhez (legutóbbi sétánkon emlegettük ezeket a neveket...).


Az alábbi füzetjegyek a takarékosság jegyében születtek, a m. kir. államvasutakon lehetett ezeket egészen október végéig felhasználni a kirándulásokhoz.


Aztán volt aki annyira takarékos volt, hogy ezt egészen túlzásba is vitte. Vagy ezt már másnak nevezik? :-)


Hogy az előbbi cikkben emlegetett 3000 forint sok pénz volt, mutatja az alábbi segédjegyzői állomás helyettesítésére meghirdetett pályázat, hiszen az állásért csupán 300 forintnyi évi javadalmat és 60 frt lakbért fizettek.


Végül jöjjenek a hirdetések, ezúttal a városligeti testegyenészeti gyógyintézet reklámját szeretném megmutatni, amely a Dr. Fischoff-féle vízgyógyintézet helyén volt található. Érdekes dolgokat gyógyítottak ott akkoriban.


Aki inkább az erdő mélyére vágyott, az mehetett Stoószra a hideg vízbe.


Nos, ennyi fért bele mai mazsolázásomba, remélem másoknak is szereztem ezzel néhány kellemes percet. (minden kép kattintással nagyítható!)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése