2016. június 29., szerda

Könyvajánló 138

Nem tudom kinek mikor volt utoljára a kezében szótár, például magyar-szlovák, bevallom már én is inkább az online felületeket részesítem előnyben. Ennek ellenére mai könyvajánlónkban mégis a klasszikus kiadású magyar-szlovák szótárat ajánljuk a Phoenix Könyvesbolttal együtt mindenki kedves figyelmébe.
Megjegyzem, én fordítói hivatásomnak köszönhetően mindenféle szótárral fel vagyok szerelkezve, és néha unaloműzőként is lapozgatom ezeket, egy rakás olyan kifejezés is található bennük, amelyeket nagyon ritkán használunk, ennek ellenére az élő nyelv részét képezik. Néha nem árt bővíteni a szlovák szókincsünket. Persze a magyart is... :-)
 
Edita Chrenková
Magyar - szlovák kéziszótár

Talentum Kft. 2008

Az új Magyar-szlovák kéziszótár célja mind a magyar, mind a szlovák szótárhasználó szükségleteinek, igényeinek és elvárásainak kielégítése. A szótár koncepciója, egész feldolgozása, az egyes címszavak és jelentések konkrét megoldása azt a célt szolgálja, hogy mindkét nyelv anyanyelvi használói magyarázószók, rövidítések és megjegyzések segítségével egyaránt információkat kapjanak a helyes megfelelő kiválasztásához.
A szótár a nagyközönség, műfordítók, pedagógusok és a tanuló ifjúság számára készült. Az alapszókincsen kívül a leggyakrabban használt szakkifejezéseket is tartalmazza a tudomány számos ágából, a társadalomtudományok, természettudományok és műszaki tudományok terminológiáját egyaránt.
A szótár címszóanyagába korlátolt mennyiségben bekerültek a beszélt nyelvben gyakran használt népies, régies, szleng szavak és vulgarizmusok is. A kéziszótár terjedelme minimális mértékben tette lehetővé a nyelvtani információk közlését: a magyar címszóknál a szlovák szótárhasználó megtalálja a toldalékokat, a magyar szótárhasználó pedig a szlovák főneveknél a nyelvtani nem latin rövidítését.
A szótár következetesen jelöli az igevonzatokat mindkét nyelvben, mivel azok sokszor eltérőek, és ezért hibák és félreértések forrásává válhatnak. Továbbá hasznos információként feltünteti a szótár a foglalkozások szlovák nőnemű alakját is.
A szótár több mint 30 000 címszót és több mint 50 000 szótári adatot tartalmaz. Ezenkívül gazdag példaanyagot, alkalmi vagy állandó szókapcsolatot, frazeológiai egységet, gyakran használt idegen szót és europeizmust, neologizmust, új fordulatot is tartalmaz.
A magyar szavak és kifejezések és a szlovák ekvivalensek és szinonimák kiválasztása mindennapi életünk mai beszélt nyelvének szókészletét tükrözi.

Ez a 672 oldalas, hasznos 1050 grammos könyvecske a Phoenix Könyvesbolt és Antikváriumban 16,20 euróért a miénk lehet.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése