2016. március 15., kedd

Sajtószemle: Losoncz és Vidéke 1888/9

Ezen a szép sötét, (havas)esős napon merüljünk el ismét egy pillanatra a 19-ik század sajtóhíreiben, ezúttal a Losoncz és Vidéke 1888. február 26-án megjelent cikkei között válogattam.
Egyébként a Sajtószemle eddigi cikkei ezentúl a TARTALOMJEGYZÉKBEN könnyen kikereshetők (a jobb oldali sávban).
Mindjárt az első oldalon olvasható egy jelentés a Nógrádmegyei Népbank közgyűléséről: "Elnök, Prónay Pál úr akadályozva lévén, alapszabály szerint Búsbak Ádám, igazgató úr foglalta el az elnöki széket..."


A folytatásból megtudhatjuk: "hogy a titkári és ügyvédi állás szétválasztásával a 800000 frtnyi váltó, jelzálogos és egyéb kölcsönöket kezelő pénzintézet érdekében külön ügyvédi állás szerveztessék s ez a jelen közgyűlésen választás útján betöltessék." A nyereség felosztásáról is olvashatunk alább.

(Tessék kattintani az olvasáshoz!)

Ebben a számban is folytatódik még a polgármester 1887-es évről szóló jelentése, az alábbi részletet emelném ki belőle: "Utczai lámpa szaporodott 7-tel, és így a mostani lámpa-állomány tesz 134-et. Az 1887-ik évi április hó 24-től deczember 31-ig a város által bírt és bérbe adott 2 fogadóban, még pedig a Cassino-vendéglőben beszállásolt vendégek száma kitett 730-at, a Korona-fogadóban elszállásoltaké pedig 276-ot, összesen tehát 1006-ot."


A színtársulat előadásairól helyi kritika is megjelent: "Kedden, febr. 21-én Csiky Gergely új műve: A vasember került színre. Bárdit Bokody adta oly alakítással, mely bármely nagy vidéki színpadon számot tenne."


Értesítették a nagyközönséget arról is, hogy: "23-án este igen szép ünnepély folyt le a helybeli állami főgymnasium igazgatójának, Gresits Miksa úrnak termeiben. Az intézet ifjúsága üdvözölte ez alkalommal szeretett igazgatóját születésnapja alkalmából, s a jó kivánságokhoz hozzájárult a főgymnasium tanári kara, továbbá az igazgatónak számos jó barátja és tisztelője e napon, mely egyszersmind házassági évfordulója is. A főgymn. ifjúságnak zenekara és 125 tagból álló hatalmas vegyes énekkara sikerült productiókban tisztelegtek..."


A vegyes hírekben aztán olyanokat is olvashatunk, hogy: "A losonczi izr. népiskolában f. évi márczius hó 4-én, délután 5 órakor A gazdag rokon és A levél czímű egyfelvonásos gyermekszindarabok fognak az iskola növendékei által előadatni."
A másik cikkből pedig kiderül többek között, hogy a Manlicher-féle új fegyvereknek: "a polgári osztályból os sűrűen akadnak szemlélői, mert mindenki meg akar győződni annak csaknem boszorkányságig terjedő működéséről. Öt lövésig csak egyszer kell a fegyver ágyához nyúlni..."


Tiszta krimihíradó ami most következik, figyelem, a nyugalom megzavarására alkalmas sorok következnek! (szegény Moravcsik Vilmáról itt is olvashattunk már)


Manapság aki panaszkodik elküldjük a sóhivatalba, de 1888-ban a losonci Sóhivatal az "évenként 2000 mázsa M.-Szigetről küldendő sónak beszállítása, kamrákba hordása és máglyázása iránt" írt ki pályázatot. Elolvashatjuk, mit kellett tartalmaznia az "árlejtési ajánlatnak"


Végül jöjjenek a szokásos hirdetmények: először egy kereseti lehetőség:


Majd egy "Betegbarát czímű röpirat", a legjobbaknak bizonyult háziszerek ismertetésével a betegségekről szóló jelentésekkel együtt:


És mai kedvencem, a vértisztító labdacsok, amelyeket például 1881-ben kelt köszöntő levéllel (is) reklámoztak:


Ennyi fért mai sajtószemlénkbe, a szombati sétán betérünk a losonci levéltárba is, ott hasonló érdekességeket őriznek!

(Szöveg és kép: Éva)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése