2016. március 26., szombat

Sajtószemle: Losoncz és Vidéke 1888/12

Nem múlhat el hét sajtószemle nélkül, ezúttal az 1888. március 18-án megjelent Losoncz és Vidéke című hetilapot olvasgattam.
A vezércikkből érdekes információkhoz juthatunk az egykori árvizekkel kapcsolatban, a losonci ivóvíz és a kutak állapotával is: "1830 táján a mostani izraelita iskola helyén még lovakat úsztattak..."
"Hanem rossz ám az a víz is, a mely a kutaknak gúnyolt gödröcskéinkben kisebb-nagyobb mértékben megtalálható. Inni bizonyára rossz: tűzvédelem esetén pedig kevés, mint azt a mult évi szeptemberi tüzek minden aranyos elméletet megdöntve kimutatták."
"

Kattintással olvasható méretben nyílik!

A folytatásból megtudjuk, hogy az artézi kutak kérdésével a város képviselő-testülete is foglalkozik.


A lapból az is kiderül, miképp ünnepelték meg 40 évvel a történések után március 15-ét Losoncon. Meg Füleken. Lássuk előbb Losoncot:


A folytatásból kiderül, hogy: "midőn a 7 órai harangozás utolsó kongása elhangzik, egész légió fáklya gyulad ki a városház mellett s a sorakozás után fölharsan a Rákóczi-induló, mire rendben, méltóságosan megindul a menet, mely a város lakosságának egy részével pár ezer főre megy. Ott vonulnak az 1848-iki honvédek, élükön Kovács Sándorral, ott az önkéntes tűzoltó egyesület viharlámpákkal, az állami tanítóképző-intézet ifjúsága fáklyákkal,..."


Végezetül Klamárik Vigadójában gyűltek össze társas vacsorára, sőt táviratot is küldtek Kossuth Lajosnak: "Kossuth Lajosnak Turín. A márczius 15-két s ezzel együtt az Ön nagy szellemét ünneplő Losoncz társadalma midőn legmélyebb hazafiui hódolattal hajlik meg Önnek örökre fennmaradó érdemei előtt, ugyanakkor szive egész hevével kívánja, hogy önt mint Losoncz diszpolgárát is, a magyarok istene Magyarország dicsőségére sokáig éltesse. Losoncz polgárai."


Füleken "a kora reggeli órákban a füleki vár-rom ormán elhelyezett mozsarak durranásai ébresztették fel a közönséget s jelezték a nagy nap 40 éves fordulóját. 9 órakor a volt 48-as honvédek és az ipartársulat tagjai a városháza udvaráról elindultak dobpergés, zeneszó s 1848-as feliratot viselő zászló alatt Langha Alajos volt 48-as honvéd vezetése mellett a templomba..."


Füleken este is vonultak egyet, ezúttal a várba: "merre a menet elhaladt, az ablakok mindenütt ki voltak világítva; a várban magas oszlopon égő lámpák az egész várost bevilágították...".


Márciusban is Losoncon időzött még Bokodyék színtársulata, számos előadással örvendeztették meg a lakosságot, ezekről pár soros méltatások is születtek, mutatom a mai kedvencemet:


Végezetül jöjjenek a hirdetések, az alábbiban "a világ összes lapjai részére" vesznek fel előfizetéseket és hirdetéseket!


Az alábbi cikkben ismét a hamisítók ellen kelnek harcba, ezúttal a Budai Rákóczy-keserűvíz gyógyhatásait ecsetelik:

Bizonyára nem volt könnyű élete a Perse község határában lévő ház tulajdonosainak sem, akik áprilisban maradtak valószínűleg fedél nélkül, mivel házukat akkor készültek elárverezni:


Losoncon a Bég utcában akadt újonnan épült eladó lakóház:


Ennyi fért mai sajtószemlénkbe, holnap hozom az áprilisi előzetes programajánlót is.

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése